• Phòng 308, Tòa nhà số 8 phố Láng Hạ, quận Ba Đình,TP. Hà Nội
Tổng đài tư vấn0989878898
Chuyên trang tư vấn pháp luật http://luatbaochinh.vn

Dịch vụ pháp lý

TƯ VẤN LUẬT

 • 09/25/2016 10:34:02
Dịch vụ luật sư tư vấn là một trong những lĩnh vực hành nghề của luật sư và tổ chức hành nghề luật sư. Công ty Luật TNHH Bảo Chính thường xuyên cử luật sư thực hiện việc tư vấn pháp luật cho mọi đối tượng cá nhân, cơ quan tổ chức sinh sống và hoạt động trên phạm vi lãnh thổ Việt Nam. Nội dung của dích vụ luật sư tư vấn gồm tư vấn các quy định chung của pháp luật về hình sự, dân sự, đất đai, thừa kế, di chúc, các quan hệ pháp luật về hôn nhân và gia đình, quạn hệ kinh doanh thương mại....
 • Tư vấn, soạn thảo và rà soát lại các loại hợp đồng dân sự thông dụng như: hợp đồng mua bán tài sản, trao đổi tài sản, tặng cho tài sản, vay tài sản, thuê tài sản, mượn tài sản, gửi giữ tài sản, hợp đồng dịch vụ, hợp đồng vận chuyển, hợp đồng gia công, hợp đồng bảo hiểm, hợp đồng ủy quyền, hứa thưởng và thi có giải.
 • Tư vấn, soạn thảo và rà soát lại các giao dịch bảo đảm thực hiện nghĩa vụ dân sự như: cầm cố tài sản, thế chấp tài sản, đặt cọc, ký cược, ký quỹ, bảo lãnh, tín chấp.
 • Tư vấn, soạn thảo và rà soát các giao dịch dân sự như đại diện, ủy quyền; thực hiện công việc không có ủy quyền; bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng v.v.
 • Tư vấn, soạn thảo và rà soát lại các văn bản liên quan đến thừa kế như: tư vấn, hỗ trợ pháp lý về thừa kế cho người để lại thừa kế, người thừa kế; soạn thảo di chúc và các văn bản khác; tư vấn, hỗ trợ pháp lý các vấn đề thừa kế khác có liên quan;
 • Tư vấn pháp luật đất đai, xây dựng, bất động sản;
 • Tư vấn pháp luật hôn nhân và gia đình;
 • Tư vấn pháp luật lao động;
 • Tư vấn, hỗ trợ pháp lý đối với các quan hệ dân sự có yêu tố nước ngoài.
 • Tư vấn cho khách hàng hiểu rõ về tội phạm, tội danh, khung hình phạt theo quy định của pháp luật hình sự Việt Nam;
 • Tư vấn cho khách hàng về trình tự thủ tục tố tụng hình sự Việt Nam;
 • Tư vấn pháp lý về tổ chức nội bộ của doanh nghiệp, Tư vấn pháp lý và giải đáp thắc mắc về các quy định pháp lý liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, Tư vấn pháp lý về hợp đồng, giao dịch,
 • Tư vấn pháp lý về hoạt động mở rộng sản xuất, đầu tư, liên doanh, liên kết,
 • Tư vấn pháp lý về thuế, Tư vấn pháp lý về lao động, Tư vấn pháp lý và hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính (đầu tư, thuê đất, giao đất, xây dựng, đăng ký bảo hộ đối tượng sở hữu trí tuệ…),
 • Tư vấn pháp lý và hướng dẫn thủ tục hành chính (khiếu nại, khởi kiện, thi hành án…),
 • Soạn thảo các văn bản về tổ chức, quản lý nội bộ của Doanh nghiệp, Soạn thảo các hồ sơ pháp lý để thực hiện các thủ tục đầu tư, liên doanh, liên kết (trừ lập dự án),
 • Soạn thảo các hồ sơ pháp lý để thực hiện các thủ tục hành chính, tư pháp (trừ các tài liệu mang tính kỹ thuật hoặc tài liệu tài chính),
 • Soạn thảo các Hợp đồng, giấy tờ giao dịch,
 • Soạn thảo các văn bản khác theo yêu cầu của Doanh nghiệp, thẩm định hồ sơ pháp lý để thực hiện các thủ tục hành chính, thủ tục tư pháp,
 • Thẩm định hồ sơ tranh chấp;
 • Tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ nhãn hiệu;
 • Tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ quyền tác giá và quyền liên quan;
 • Tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ sáng chế;
 • Tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ kiểu dáng công nghiệp;
 • Tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ thiết kế bố trí mạch tích hợp;
 • Tư vấn pháp luật và đăng ký bảo hộ giống cây trồng;
 • Tư vấn pháp luật về chuyển giao quyền sở hữu công nghệ;
 • Tư vấn cấp phép hoạt động trang tin điện tử;
 • Tư vấn xử lý vi phạm trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ;
 • Các lĩnh vực pháp lý khác trong lĩnh vực Sở hữu trí tuệ theo yêu cầu của khách hàng.
 • Phân tích, đánh giá tính hợp pháp của yêu cầu thực hiện công việc của nhà đầu tư với các quy định pháp luật Việt Nam, đồng thời tư vấn cho nhà đầu tư các giải pháp mang tính khả thi để Quý khách hàng lựa chọn và quyết định.
 • Tư vấn cho nhà đầu tư các vấn đề pháp lý: Tỷ lệ và phương thức góp vốn, phương án chia lợi nhuận và xử lý các nghĩa vụ phát sinh; Tư vấn các điều kiện ưu đãi đầu tư, trình tự thực hiện thủ tục về ưu đãi đầu tư; Tư vấn lựa chọn địa điểm thực hiện dự án đầu tư và hỗ trợ các giấy tờ liên quan đến địa điểm thực hiện dự án đầu tư…
 • Soạn thảo hồ sơ xin cấp, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư, hồ sơ dự án đầu tư.
Để mời luật sư tư vấn luật và tham gia giải quyết các vụ án, quý khách liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ Phòng 308, Tòa nhà số 8, phố Láng Hạ, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.
Hoặc nghe luật sư tư vấn trước những nội dung liên quan khi gọi tới 
Hotline 0989878898 của Công ty Luật TNHH Bảo Chính.
Trân trọng./.
Share Post